In het Financieel Dagblad verscheen onlangs een artikel van Roland Kleverlaan. Daarin stelde hij vast dat een gebrek aan kennis bij accountants en adviseurs en een verplinterend financieringslandschap ervoor zorgt dat veel MKB’ers niet genoeg financiering krijgen. Voor mij als pleitbezorger van een belangrijke rol van de accountant bij het begeleiden van de ondernemer bij financieringsvraagstukken is deze conclusie niet nieuw. Tegelijkertijd weet ik uit de praktijk dat het voor iedere accountant mogelijk is om deskundig te worden bij het ondersteunen van ondernemers met financieringsvraagstukken. Een uitgekiend en in de praktijk getoetst vijf stappenplan draagt hieraan bij.

 

Door de bomen het bos niet meer zien

“De bottleneck zit hem bij de accountants en adviseurs waar mkb’ers mee overleggen. Door de versplintering van financiers weten zij het kaf van het koren niet te scheiden. Dat is een groot probleem”, aldus Ronald Kleverlaan directeur van het European Centre for Alternative Finance aan de Universiteit Utrecht. Ik herken dat, het aantal nieuwe financieringspartijen is sinds de bankencrisis sterk toegenomen. Daarnaast zorgen onderwerpen als digitalisering, kostenbesparingen en nieuwe regels en intensiever toezicht ervoor dat het financieringslandschap minder overzichtelijk is geworden. Veel ondernemers zien door de bomen het bos niet meer en met hen dus zo blijkt uit het onderzoek van Kleverlaan een grote groep accountants en adviseurs. Daardoor krijgen veel ondernemers niet de meest optimale financiering of in veel gevallen geen financiering. Dat zorgt enerzijds voor onnodige kosten omdat een groot deel van de ondernemers meer betaald voor zijn financiering dan nodig, anderzijds remt het de groei. Maar in beide gevallen is de impact op de winst negatief.

Tegelijkertijd is het voor de accountant niet heel ingewikkeld om deskundig te worden op het terrein van ondernemersfinanciering. In samenwerking met Jurroen Cluitmans van Full Finance Opleidingen is er opleidingsplan ontwikkeld dat aansluit bij de praktijk van de accountant in het MKB waarbij hij leert de ins- en outs van alledaagse en meer complexe financieringsvraagstukken op te lossen.

Wil je als accountant deskundig worden op het terrein van ondernemersfinanciering dan hanteren we hiervoor een opleidingsplan met vijf stappen. Stappen die aansluiten bij de praktijk. Die vijf stappen zijn:

  1. Financieringsoplossingen: ontdek de mogelijkheden van vandaag en morgen.
  2. Ondernemersgedrag: ervaar waarom je je klant soms niet begrijpt
  3. Kredietbeoordeling: kijk door de ogen van een financier
  4. Hoe zorg ik voor een vaktechnisch goede aanvraag inclusief riskmanagement
  5. Prognoses: varieer met variabelen

 

Stap 1: Kennismaken financiering

In deze stap nemen we de accountant mee in het huidige financieringslandschap. We laten je kennis maken met zaken als financieringsdoelen en financieringsbronnen. Je leert aan welke eisen een ondernemersplan en een financieringsaanvraag moet voldoen. En welke aanvragen zij nu geschikt voor een stapelfinanciering en welke niet. Met de startcasus krijg je inzicht in de onderwerpen die om persoonlijke verdieping vragen.

 

Stap 2: Behavourial finance

Bij deze stap leggen we uit waarom de persoon van de ondernemer een belangrijke rol speelt bij het al dan niet verstrekken van een financiering. Als accountant leer hoe je de sterke maar ook de zwakke punten van de ondernemer herkent en inzet voor een succesvolle financieringsaanvraag en als accountant leer je welke psychologische elementen een rol spelen bij het nemen van financiële beslissingen door de ondernemer en de financier. Een praktijkcasus zorgt ervoor dat je het geleerde kan toepassen in de praktijk.

 

Stap 3: Kredietbeoordeling

De kredietbeoordelaar speelt een cruciale rol in het financieringsproces. Hij bepaalt uiteindelijk of er wel of geen financiering wordt verstrekt. Hoe speel je hier als accountant nu slim op in? Aan de hand van een praktijkcasus ga je als accountant aan de slag als kredietbeoordelaar. Daarbij maken we gebruik van beoordelingsformulieren zoals die  door de kredietbeoordelaar worden gebruikt. Natuurlijk weet je aan het eind van deze stap ook hoe je een beoordeling op een positieve wijze beïnvloedt.

 

Stap 4: Rol van de accountant

Als accountant wil je ervoor zorgen dat een aanvraag ook vaktechnisch aan de juiste eisen voldoet. Maar wat mag ik nu wel en niet als accountant en welke NV-COS is eigenlijk van toepassing? Maar je gaat ook aan de slag met het onderwerp risk-management. Op welke manier breng je de financieringsrisico’s nu in kaart en hoe beoordeel je nu een offerte en op welke argumenten kun je nu gebruiken in gesprekken met financier en wanneer is het slim om te gaan onderhandelen over een bestaande financiering. Je leert ook welke gemakken financieringsaanvraagsoftware de accountant biedt.

 

Stap 5: Prognose

De prognose speelt een belangrijke rol bij het al dan niet honoreren van een financieringsaanvraag. Het is dus handig als je weet hoe je als accountant kunt ‘spelen’ met de diverse variabelen in de prognose en zo verschillende scenario’s kunt ontwikkelen. Deze scenario’s zijn vervolgens een ijkpunt om samen met de ondernemer te bespreken hoe realistisch zijn plannen uiteindelijk zijn. Bij deze stap maak je als accountant ook kennis met alternatieven voor Excel.

De accountants die geleerd hebben dit vijf stappenplan toe te passen zijn nagenoeg allemaal enthousiast en zijn blij dat ze de ondernemer meer zekerheid kunnen geven als die met een financieringsvraag bij hem komt. De praktijk leert ook dat de accountant de financier meer inhoudelijk van repliek kan dienen hetgeen de nodige financiële voordelen voor de ondernemer oplevert. Ook hier helpt een praktijkcasus je variëren met de variabelen.

Als accountant in het dus goed mogelijk om in redelijk kort tijdsbestek te leren hoe je de ondernemer met een financieringsvraagstuk effectief kunt begeleiden. Daar spinnen zowel de accountant als de ondernemer garen bij.

Jan Wietsma
MKB-kredietcoach

De eerste mogelijkheid om je door middel van het vijfstappenplan te bekwamen tot een financieringsdeskundige accountant is op 26 september en 10 oktober bij Full Finance Opleidingen. Meer informatie vind je hier: https://www.fullfinanceopleidingen.nl/opleidingen/financieringsdeskundige